poniedziałek, 26 stycznia 2015
godzina 21:24

 


Prognoza pogody
Zdrowa żywnośćKatalog Gwiazdor


PLAN SZKOŁY


Szkoła Podstawowa nr 11

 1. Szkoła liczy 387 uczniów. Klasy liczą minimalnie 19, zaś maksymalnie 26 uczniów.
 2. Szkoła pracuje od godz. 8:00 do godz. 15:25.
 3. Uczniowie klas I-IV uczą się obowiązkowo języka angielskiego i informatyki.
 4. W szkole funkcjonują klasy sportowe o profilu koszykówki na poziomie klas IV - VI zaś w klasach I-III prowadzone są zajęcia ruchowe w ramach autorskiego programu szkoły "Wesoła pomarańcza". Wszystkie zajęcia są bezpłatne. W zależności od zainteresowania innymi zajęciami pozalekcyjnymi np. tanecznymi, muzycznymi lub teatralnymi, organizujemy takie formy na prośbę rodziców za niewielką odpłatnością.
 5. Uczniowie biorą udział w wielu kołach zainteresowań: artystycznych (koło plastyczne, literacko-artystyczne ABC, muzyczno-plastyczne, teatralne), sportowych (zajęcia taneczno-gimnastyczne, zajęcia gier i zabaw, zajęcia minikoszykówki), naukowych (koło matematyczne KANGUREK, historyczne, informatyczne, j. angielskiego ENGLISH FUN, ekologicznych itp.
 6. Gimnastyką korekcyjną objęte są wszystkie potrzebujące tego typu zajęć dzieci z klas I - III. W każdy poniedziałek odbywają się darmowe zajęcia na basenie i lodowisku (sezonowo) dla chętnych klas.
 7. Dzieci mające trudności dydaktyczne uczęszczają na zajęcia korekcyjno- kompensacyjne (kl. I-III) i zespoły wyrównawcze (kl. IV-VI).
 8. Rodzice mogą się kontaktować z nauczycielami telefonicznie, a także podczas konsultacji, które każdy nauczyciel pełni raz w tygodniu. Zebrania klasowe odbywają się w każdą drugą środę miesiąca (kl. I-III) i każdy drugi czwartek (kl. IV-VI) miesiąca.
 9. Świetlica szkolna składa się z dwóch dużych, bogato wyposażonych sal. Czynna jest codziennie od godziny 6:30 do godziny 16:30. Opiekę sprawuje wykwalifikowana, doświadczona kadra pedagogiczna.
 10. W szkole pracuje pedagog i psycholog i logopeda w pełnym wymiarze godzin. Pedagog wspomaga wychowawców prowadząc zajęcia z profilaktyki wychowawczej. Zarówno pedagog jak i psycholog jest do dyspozycji uczniów przez pięć dni w tygodniu. Szkoła zatrudnia logopedę, który prowadzi zajęcia dla uczniów, którzy zostali zdiagnozowani i zakwalifikowani do terapii logopedycznej. Badane logopedycznie są wszystkie dzieci rozpoczynające u nas naukę w klasie pierwszej ioddziale przedszkolnym.
 11. Biblioteka szkolna jest w pełni skomputeryzowana i stanowi szkolne centrum multimedialne. Posiadamy 8 stanowisk komputerowych(4 - dla SP i 4 dla Gim.) - komputery z dostępem do internetu. Oferujemy uczniom swobodny dostęp do internetu
 12. Szkoła dysponuje halą sportową z zapleczem, salą gimnastyczną, salą do gimnastyki korekcyjnej, salą do tenisa stołowego oraz siłownią. Mamy również "Orlika", boisko do piłki nożnej wraz z bieżnią. Wiodącą dyscypliną sportową jest u nas koszykówka, ale uczniowie mogą uprawiać również inne dyscypliny sportowe, w zależności od zainteresowań. Przy szkole istnieje Uczniowski Klub Sportowy JAR, który posiada status organizacji pożytku publicznego. Nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą bezpłatne zajęcia minikoszykówki dla uczniów klas II i III elbląskich szkół podstawowych w ramach projektu "Wesoła Pomarańcza".
 13. Szkoła nasza odnosi wiele sukcesów na arenie sportowej i dydaktycznej.
 14. Szkoła przyjmuje uczniów spoza rejonu.
 15. Nowocześnie wyposażona stołówka szkolna oferuje bardzo smaczne obiady dwudaniowe w cenie 3,50 zł.
 16. Opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje pielęgniarka i stomatolog.
 17. Placówka jest pod opieką agencji ochrony. Jej pracownicy pełnią w szkole całodobowe dyżury. Mamy w szkole zainstalowany monitoring. W newralgicznych punktach szkoły zamontowano 8 kamer zewnętrznych i 11 kamer wewnętrznych.

Kontakt telefoniczny z sekretariatem 55 625 6651
w godzinach 8.00 - 15.00.


Darmowe liczniki
Biuletyn Informacji Publicznej
Nadanie sztandarów


Nasza szkoła z lotu ptaka (zdjęcia lotnicze)Wyniki naszych
poprzednich sondSlajdowisko
Gimnazjum nr 4 w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu

mapka - potwierdź wybór przyciskiem znajdź


nadesłał: M.Ł. IIc gim. 2007/08


Bezpieczny internet.pdf

nadesłała: A.C. IIe gim. 2009/10


Nauka wiersza na pamięć.pdf

nadesłał: M.J. IId gim. 2009/10


Gry Edukacyjne ze strony EDUGAMES.PL


Gra ze strony DODATKI.NET DARMOWE DODATKI NA BLOGA
Gry i zabawy


Grafika Download


NUMERY ALARMOWEfacebook.com/zsnr1elblag

w górę © 2006 by Zespół Szkół Nr 1 w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Korczaka 34
strona www.zs1.elblag.com.pl
e-mail szkoła: zsnr1elblag@wp.pl  
e-mail strona: belfer@softel.com.pl